Last modified Name Description
File Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei

În cadrul suportului acordat de ABA ROLI Moldova reformei sectorului justiției, a fost elaborat Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei, fiind recomandat spre aplicare de către Curtea Supremă de Justiție.

Ghidul analizează în detaliu aspectele ce țin de aplicarea pedepsei penale, în special următoarele: reglementările generale privind aplicarea pedepsei, aplicarea pedepsei conform criteriilor generale și speciale de individualizare a pedepsei penale, liberarea de pedeapsa penală și aspectele procedurale ce țin de aplicarea pedepsei. 

Ghidul cu privire la aplicarea pedepsei a fost aprobat și recomandat de către Curtea Supremă de Justiție, prin Hotărârea nr. 15 din 22 decembrie 2014.

Autorii ghidului sunt: Judecătorul Ulianovschi Ghoerghe (fost Președinte al Curții de Apel Comrat), dna Raisa Botezatu (fost Președinte al Colegiului Penal al CSJ), dna Viorica Puică (judecător la Judecătoria Botanica din Chișinău), dna Valeria Șterbeț (fost judecător la Curtea Constituțională, fost Președinte al CSJ), dl Igor Dolea (judecător la Curtea Constituțională, dr. hab. în drept, Universitatea de Stat din Moldova) și dl Dorin Popescu (magistru în drept, lector universitar, Catedra Drept Penal și Criminologie, USM). 

Page Informații utilizare platformă

Prezenta platformă este destinată avocaților și avocaților stagiari din Republica Moldova, având drept scop punerea la dispoziția avocaților a unui instrument nou de instruire continuă. Platforma a fost elaborată de către ABA/ROLI Moldova. 

Avocații și avocații stagiari, procurorii și judecătorii ne pot scrie la office.moldova@abaroli.org, pentru a li se oferi acces la platformă. Este nevoie să indicați: numele/prenumele Dvs, o adresă de email și informația ce confirmă că faceți parte din profesiile menționate.