Principiile și Deontologia Profesiei de Avocat” este un curs care dezvăluie principalele reguli deontologice ale activității practice a unui avocat, prin referință la cadrul juridic și practica națională, europeană și internațională. Pe lângă componentele tradiționale privind deontologia profesională cursul tentează să dezvăluie și aspecte profesionale mai noi, cum ar fi cele legate de reforma Codului Deontologic al Avocatului (2016), prezența avocatului în spațiul on-line, contextul elaborării unei Convenții europene a profesiei de avocat. Materialele propuse includ lecții video, studii de caz, selecție de documente relevante privind regulile deontologice și practica la nivel național, european și internațional.

Instruirea a fost înregistrată în cadrul lecțiilor publice petrecute de ABA/ROLI Moldova în parteneriat cu Amnesty International Moldova. Prezentarea Domnei Raisa Botezatu, se axează pe aspectele materiale și procedurale de aplicarea a art. 385 alin. (4), care prevede reducerea pedepsei penale de către judecător în cazul în care au fost admise încălcări ale drepturilor inculpatului. 

Prezentarea este bazată pe practica judiciară din Moldova, aspectele procedurale în privința reducerii pedepsei și încălcările cele mai des întâlnite pentru care poate fi cerută aplicarea art. 385 alin. (4) CPP, precum și trimiteri la jurisprudența CEDO, a Curții Constituționale a României.


Extrase test admitere stagiere