AO Reprezentanța Asociației Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii din Moldova (ABA ROLI Moldova),organizație non-profit, și-a început activitatea în anul 1993. ABA ROLI Moldova promovează principiile statului de drept, supremației legii și accesului liber la justiție, susținând eforturile Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană și de creare a unui sistem de drept echitabil și funcțional.

Proiecte derulate

ABA ROLI Moldova a contribuit la reformarea învățământului juridic superior din Moldova prin crearea și susținerea clinicilor juridice, implementarea programelor de stagiu profesional și organizarea cursurilor de instruire, care au inclus simularea proceselor de judecată, pentru studenții facultăților de drept. ABA ROLI Moldova a promovat fortificarea rolului femeii de carieră în societate, egalitatea șanselor pentru femei și bărbați la accederea în profesia juridică, precum și consolidarea comunității femeilor juriști prin programe de mentorat și susținerea grupurilor de inițiativă create de femeile avocați.

Activitățile ABA ROLI

În prezent, ABA ROLI Moldova cu susținerea Departamentului de Stat al SUA implementează Programul de Reformare a Justiției Penale și Parteneriatul Național pentru Drepturi Egale.Scopul programului de reformare a justiției penale este susținerea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016) și a Strategiei Națională Anticorupție (2011-2015), crearea programelor de instruire continuă a profesioniștilor din domeniul dreptului și fortificarea capacităților instituționale ale Uniuni Avocaților, Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Procurorilor și ale Comisiei Naționale de Integritate. Programul de Reformare a Justiției Penale include patru componente de bază: (1) expertizarea actelor normative și unificarea practicii judiciare; elaborarea ghidurilor pentru judecători privind aplicarea și individualizarea pedepsei penale; (2) susținerea reformei în avocatură, crearea programelor de instruire inițială și continuă (inclusiv la distanță) a  avocaților/avocaților stagiari și

îmbunătățirea standardelor eticii profesionale; (3) prevenirea și combaterea corupției prin instruirea judecătorilor, procurorilor și ofițerilor de urmărire penală; precum și dezvoltarea capacităților instituționale ale Comisiei Naționale de Integritate și (4) promovarea și susținerea reformei procuraturii. Parteneriatul Național pentru Drepturi Egale Parteneriatul Național pentru Drepturi Egale susține dezvoltarea capacităților instituționale și tehnice ale organizațiilor care promovează drepturile persoanelor LGBT și a organizațiilor pentru drepturile omului prin organizarea cursurilor de instruire în domeniul eficacității instituționale, relațiilor cu mass media și tehnicilor de advocacy.

Lecție publică pentru avocați „Audierea simplă și încrucișată a martorilor”

În data de 26 mai a.c. a avut loc o nouă instruire pentru avocați având drept subiect „Audierea simplă și încrucișată a martorilor”. Seminarul a fost condus de către profesorul Lawrence Welsch…

Detalii »

Seminare privind aplicarea și individualizarea pedepsei penale

Individualizarea şi aplicarea pedepselor penale

Institutul Naţional al Justiţiei, în parteneriat cu ABA ROLI Moldova, a dat startul unei serii de seminare pentru judecători şi procurori cu genericul „Individualizarea şi aplicarea pedepselor penale”.

În deschidere, Ronald Wolfson, director regional al ABA ROLI Moldova, a apreciat…

Detalii »

Studiul cu privire la Unificarea Practicii Judiciare

Studiul cu privire la Unificarea Practicii Judiciare și Asigurarea Principiului Securității Raporturilor Juridice în Republica Moldova, elaborat de Dr. Cristi Danileț, judecător în România, poate fi descărcat accesând următorul link: https://drive.google.com/file/d/0B7S5T0Ryxsx7VFdNb180RTloZGc/view?usp=sharing

Reamintim,…

Detalii »